Onderhoud

Een fruitboom is een cultuurgewas dat onderhoud vraagt. Als fruitbomen niet regelmatig worden gesnoeid, gaat dat ten koste van de fruitopbrengst en verouderen de bomen ook sneller. Periodieke snoei zorgt er voor dat een boom elk jaar vrucht draagt – en geen zogenaamde beurtjaren heeft – en dat de vruchten ook meer smaak hebben. Een fruitboom goed snoeien vergt echter tijd en deskundigheid. Veel eigenaren hebben die niet en willen daarin ook niet investeren, waardoor het snoeien achterwege blijft.

Nieuwe aanplant

Ook voor een succesvolle aanplant van nieuwe bomen is een zekere kennis nodig. Zoals de keuze van een goede onderstam, geschikte rassen, de feitelijke aanplant en de verzorging en vormsnoei de eerste jaren na het planten. Als niet aan al die onderdelen aandacht wordt gegeven, is de kans groot dat een boom niet goed aanslaat. En dat is natuurlijk niet stimulerend voor verdere investeringen.

Kennis

Gelukkig is er nog voldoende kennis over het beheer van hoogstambomen aanwezig. Niet alleen bij hoveniersbedrijven, maar ook bij diverse groepen vrijwilligers die verspreid in het land zijn opgericht om eigenaren te ondersteunen bij aanplant en onderhoud. De vrijwilligers in die groepen willen daarmee bijdragen aan het behoud van hoogstamboomgaarden als waardevol landschapselement.