Doelstelling

Door eigenaren en beheerders met raad en daad bij te staan in het beheer van hun boomgaard wil de brigade bijdragen aan het behoud van hoogstamboomgaarden als onderdeel van het landschap. De brigade richt zich daarom vooral op boomgaarden die voor een belangrijk deel zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De brigade werkt uitsluitend met vrijwilligers. Haar werkgebied valt globaal samen met het gebied de Utrechtse Waarden, een gemeentelijk samenwerkingsverband van Oudewater, Montfoort, Lopik en IJsselstein.

De Hoogstambrigade Utrechtse Waarden is ontstaan vanuit de Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart.
In samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht is een groep vrijwilligers een jaar lang intensief opgeleid tot Hoogstam Brigadier.

Stichting

Hoogstambrigade Utrechtse Waarden is nu een stichting en functioneert als zelfstandige groep vrijwilligers.

De vrijwilligers (m/v) in deze groep zien er een uitdaging in om de bomen in een boomgaard in een zodanige vorm te brengen dat ze, zo lang mogelijk en regelmatig, fruit van goede kwaliteit leveren, zodat zowel de eigenaar als passanten kunnen blijven genieten van deze sieraden in het landschap.

Door een gedegen opleiding, en inmiddels ook de nodige praktijkervaring, beschikt de brigade over de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een boomgaard in goede conditie te houden en om met succes nieuwe bomen aan te planten. Voor de uitvoering van het werk beschikt de groep over een professionele uitrusting.

Wil je ook vrijwilliger worden bij de brigade? Stuur dan een mail, dan nemen we contact met je op.