Hoogstamfruitbomen horen in de Utrechtse Waarden

Al van oudsher geven de hoogstamboomgaarden het gebied karakter en eigenheid. Maar het onderhoud van de boomgaarden kost eigenaren veel tijd en geld en de subsidiemogelijkheden zijn maar heel beperkt.
Daarom verdwijnen veel van deze parels uit het landschap.

Wij willen de hoogstamboomgaarden graag behouden in de Utrechtse Waarden. Want wie geniet er niet van de prachtige bloei in het voorjaar en het heerlijke fruit in het najaar.

Hoogstamboomgaarden: parels in het landschap

Hoogstamfruitbomen vormden eeuwenlang een vast onderdeel van de beplanting bij boerderijen en buitenplaatsen.
Vroeger ging het vooral om het fruit. Nu veel meer om de schoonheid: in het voorjaar de uitbundige bloesem, in zomer en najaar de met vruchten beladen takken en in de winter het uitgesproken silhouet.
Hoogstamboomgaarden zijn daarnaast voor vogels en andere diersoorten van belang als leefgebied en als voedselbron.